ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Կրթական ծրագրերի և մեկնաբանման աշխատանքների բաժին

Կրթական ծրագրերի և մեկնաբանման աշխատանքների բաժին

Կրթական ծրագրերի և մեկնաբանման աշխատանքների բաժինը ստեղծվել է ․․․