Հայաստանի պատմության թանգարանը ներկայացնում է նոր մշտական ցուցադրություն ՇԵՆԳԱՎԻԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ  Ք.Ա. IV ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ II ԿԵՍ – III ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ I ԿԵՍ խորագրով:

Ք.ա. IV հազարամյակի երկրորդ կեսին ձևավորվում է Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան մշակույթը, որը հայտնի է  Շենգավիթյան, Կուր-արաքսյան մշակույթ անվանումներով: Այն գրավում է հսկայածավալ մի տարածք` իր մեջ ներառելով Հայկական Լեռնաշխարհը և նրա հարակից շրջանները: Այդ մշակույթի կարևորագույն օջախը Արարատյան դաշտավայրն էր:

Պեղումները ի հայտ են բերել վաղ բրոնզի դարին պատկանող ավելի քան 600 ամրոց-բնակատեղիներ, դամբարանադաշտեր: 3 –ից  մինչև 15 հեկտար տարածք զբաղեցնող բնակավայրերը կառուցվել են հիմնականում հարթավայրերում և նախալեռնային ջրառատ գոտիներում: Առավել խոշորները եղել են պարսպապատ` գաղտնի մուտքերով և միջնաբերդով:

Շենգավիթ, Մոխրաբլուր, Կառնուտ, Հառիճ, Ագարակ, Էլար, Ջրաշեն, Բերքաբեր և այլ հուշարձաններից պեղված նմուշների հարուստ ու բազմազան տեսականին հաստատում է Հայաստանի տեղաբնիկների ստեղծած նյութական և հոգևոր ինքնատիպ մշակույթի ուրույն տեղը Առաջավոր Ասիայի հնագույն քաղաքակրթության մեջ: Այս համատեքստում բացառիկ արժեք ունի  Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան  խեցեղենը՝  պատկերագրության ծիսա-հմայական բնույթով: Հարդարանքի  մեջ գերիշխում են  ոճավորված թռչունների և կենդանիների պատկերները, երկրաչափական զարդաձևերը, ելուստները, տարատեսակ կանթերը` արված փորագիր, գծագիր, վերադիր եղանակներով:

Ցուցահանդեսում ներկայացված են.

  • Շենգավիթ, Մոխրաբլուր, Կառնուտ, Հառիճ, Ագարակ, Էլար հնավայրերից պեղված ծիսական օջախներ, հենակ-պատվանդաններ, կավանոթներ, մարդակերպ, կենդանակերպ և ֆալլակերպ կավե արձանիկներ, որոնք խոսուն վկայություններ են Հայկական լեռնաշխարհի բնակիչների պաշտամունքի,  ծեսի ու հավատալիքների մասին
  • Եվգ. Բայբուրդյանի ղեկավարությամբ իրականացված՝ 1936 -1938 թթ. Շենգավթի առաջին պեղումների ժամանակ արված լուսանկարներ