title

Գնումներ

ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16/3

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16/3» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր: 
( Հրապարակված է 15/11/2016 -ից մինչև 24/11/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16/3» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի հրավերում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն:   
(Հրապարակված է 18/11/2016 -ից անժամկետ)

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16/3» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր:
( Հրապարակված է 18/11/2016 -ից մինչև 29/11/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16/3» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ:  

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3» ծածկագրով մրցույթի  պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3-1» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3-2» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3-3» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/3-4» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:


ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7» ծածկագրով Տպագրության աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով գնում կատարելու հրավեր:
( Հրապարակված է 01/11/2016 -ից մինչև 10/11/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7» ծածկագրով մրցույթի արձանագրություններ և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից ՇՀ ընթացակարգով կնքված «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7-1» ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն:   
(Հրապարակված է 16/12/2016 -ից անժամկետ)

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7-1» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7-2» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/7-3» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիր:


ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/6

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/6» ծածկագրով Տպագրության աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով գնում կատարելու հրավեր:
( Հրապարակված է 08/09/2016 -ից մինչև 19/09/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/6» ծածկագրով մրցույթի արձանագրություններ և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/6» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն:

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/6» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ:


ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-16/2

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-16/2» ծածկագրով էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր: 
( Հրապարակված է 12/08/2016 -ից մինչև 23/08/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի  «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-16/2» ծածկագրով մրցույթի արձանագրություններ և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/2» ծածկագրով մրցույթի արձանագրություններ և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի  «ՀՊԹ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-16/2» ծածկագրով մրցույթի փաստաթղթերի փաթեթ :


ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5» ծածկագրով Տպագրության աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով գնում կատարելու հրավեր: 
( Հրապարակված է 20/07/2016 -ից մինչև 29/07/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5 ծածկագրով մրցույթի արձանագրություններ և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5 - 1 ծածկագրով մրցույթի փաստաթղթերի փաթեթ :

ՀՀ ՄՆ «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի ՀՊԹ-ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16/5 - 2 ծածկագրով մրցույթի փաստաթղթերի փաթեթ :


 

Հովանավորներ և աջակիցներ


>