Ազգային արժեքների ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա։