Ազգային գաղափարախոսության ձևավորման անհրաժեշտությունը հայ ժողովրդի կայացման գործում։