Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր I
Երևան 1948

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր I .pdf