Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր V
Երևան 1959

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր V .pdf