Ունի գեղեցիկ հորինվածք` կենտրոնում ծաղկազարդ խաչի պատկերով: Կենտրոնը երիզված է հավասարաթև խաչերի և աստղերի պատկերներով: Կարպետի նկարի կանոններով հորինվածքն ունի շրջագոտի՝ բազմագույն շեղանկյունիներով: Որովայնը գրկող հատվածում ունի պտղաբերության խորհրդանիշ ծաղկազարդ ծիլերի պատկերներ: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ.) Տարածաշրջան : Վասպուրական (Կառկառի գավառ) Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 644

Թավշե զգեստը երկու մասից է: Վերնամասի առջևը բաց է, կոճկվում է: Երկու մասերն ունեն գույնզգույն բուսանախշեր: Աստառը սպիտակ բամբակե կտորից է: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Ազգային Տարազ XVIII - XIX դդ. Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1880թ.) Տարածաշրջան : Բարձր Հայք (Արաբկիր) Նյութ : Մետաքսաթել, թավիշ Ինվենտար # : 885, 886

Եզակի վերնազգեստը կանաչ թավշից է, ասեղնագործված ոսկեթելով: Երկու փեղկերին և թևքերին շքեղ ասեղնագործված են երկակի օձ-վիշապներ և ոճավորված կենաց ծառեր: Որպես հմայական պահպանակ օձը խորհրդանշում է արգասավորություն, պտղաբերություն, բարեբերություն, առատություն: Օձը ստորերկրյա և երկնային ջրերի խորհրդանիշն է և զգեստի կանաչ գույնի ներդաշնակությամբ խորհրդանշում է արթնացող բնություն: Ներքնազգեստը երկնագույն մետաքսից է, երիզված տրեզով, ոսկեթելով ասեղնագործված են ճյուղեր, զամբյուղներ: Կրծկալը մետաքսից է, ծաղ [...]

Բաց կանաչավուն հիմնագույնի վրա ասեղնագործված են դրվագներ  Հիսուսի կյանքից` Ավետում, Մկրտություն և Մոգերի երկրպագություն: Տեսարանները իրարից բաժանված են սյուներով, որոնց խոյակները զարդարված են թևավոր հրեշտակների գլուխներով: Վարագույրը եզերված է զմյուռնիացիների կողմից Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Աստվածատուր Ա  Համադանցուն (1715-1725) ընծայաբերման մասին թվակիր արձագրությամբ: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1723 թ.) Տարածաշրջան : Գաղթավայրեր (Զմյուռնիա) Նյութ : Մետաքս Ինվենտա [...]

Ուղղանկյունաձև սպիտակ մետաքսյա ծածկոցի վրա ասեղնագործված է  սյուժետային երկու տեսարան: Ծածկոցի մի կեսի վրա խորանի մեջ պատկերված է Հիսուսի հարության տեսարանը: Երուսաղեմը խորհրդանշող գմբեթավոր տաճարի առջևի պլանում պատկերված են Հիսուսի  գերեզմանին  այցի եկած յուղաբեր կանայք, որոնք զարմանքով տեսնում  են գերեզմանը  դատարկ: Կանանցից երկուսի ձեռքին մեկական սկիհ է՝ օծման համար բերած յուղով, երրորդ կնոջ ձեռքին փաթույթանման ինչ-որ առարկա: Ձախում թափուր գերեզմանն է` վրան  մակագրություն. «Է» (Էջմիածին): Գեր [...]

Մեկ ամբողջական կտորից բաղկացած կարպետը գործված է բարդ օղակաճիտ եղանակով: Մակերեսին չորս շարքով մեծ վիշապ օձերի պատկերներ են: Ընդգծված են դրանց իրանի թեփուկները,  աչքերը և պոչը: Վիշապ օձի կողքին գործված են երկգլխանի թռչունի պատկերներ: Կարպետն ավարտվում է ցանցկեն երիզով: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Գորգարվեստ XIV-XX դդ. Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ) Տարածաշրջան : Արցախ (Հադրութ) Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 11178

Եկեղեցու բեմասեղանի ասեղնագործ վարագույրի կենտրոնում ծաղկազարդերով շրջապատված եռագմբեթ խորանի մեջ  կանգնած է Սբ կույս Հռիփսիմեն` գլխին թագ և լուսապսակ: Ձեռքերը մեկնած են աղոթքի ժեստով: Գլխի շուրջ մակագրություն է. «ՍԲ ԿՈՅՍՆ ՀՌԻՓՍԻՄԷ  ԼԷ (37) ընկերօքն»: Նրանից աջ և ձախ քրիստոնյա 37 վկայուհիներն են, որոնք նահատակվեցին հավատի համար: Կույսերը լուսապսակով են,   կիսադարձված դեպի Սբ Հռիփսինեն, ձեռքերը աղոթողի դիրքով: Հագին կրում են, ինչպես Հռիփսիմեն, միանման հագուստներ: Վարագույրը ունի թվակիր արձանագրու [...]

  Դիմերես. Ստեփանոսի քահանայի կիսանդրին է երեք քառորդով աջ, ալեհեր մորուքով, գլխարկով և թիկնոցով: Դարձերես. Գրություն՝ Տր Ստ Կա /Ծնեալ ի Ջուղայ/Ամի Տն 1725/ Նկարեցաւ ի Մադրաս/ Ամի Տն/ 1802:   Հավաքածու : Դրամագիտական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1802 թ.) Տարածաշրջան : Հնդկաստան (Մադրաս) Նյութ : Ոսկի, փղոսկր Չափ/կշիռ : տր.՝ 62,5 x 49 մմ, 19,76 գ Ինվենտար # : 18179