ՀԱՂԱՐԾԻՆ Ալբոմ - կատալոգ /«Վանքեր և վանական համալիրներ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2016թ․ - 79 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Կատալոգ - ալբոմը ներկայացնում է Հաղարծնի վանքային համալիրի (X - XIII դդ.) ճարտարապետական կառույցները՝ Հայաստանի պատմության թանգարանում պահվող, [...]

  Կոտայք Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր քո երկիրը» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2016.

  Կոչեմ Ապրողաց Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2015. -196 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ-կատալոգի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող՝ Հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին նվիրված ցուցահանդեսից և թանգարանի հավաքածուներից ընտրված`ցեղասպանության [...]

  Անի. Հազարամյա Մայրաքաղաք Հայոց Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2015. - 188 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — «Անի. Հազարամյա Մայրաքաղաք Հայոց» խորագիրը կրող ալբոմ- կատալոգի մեջ զետեղված են Անիի ճարտարապետությունը ներկայացնող ՝ 120 տարվա վաղեմություն ունեցող լուսապակիներ [...]

  Արցախ Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2015.

  Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -204 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսից և թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական միջնադարյան խե [...]

  Հայկական տարազ XVIII – XIX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -162 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական տարազի դասական նմուշներ [...]

  Վայոց ձոր Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014․

  Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 160 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ- կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ՝ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածա [...]

  Քարերը ժողովելու ժամանակը Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 60 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Կատալոգում զետեղված են  հայկական մշակույթի մասունքները վաղ միջնադարից մինչև XVII դար: