Արցախ Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2015.

  Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -204 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսից և թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական միջնադարյան խեցեգործության դասական նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են Դվինից և Անիից: Ալբոմ – կատալոգում զետեղված են նյութին վերաբերող պատմական ակնարկներ և քննական տեքստեր՝ հայերերն և անգլերեն լեզուներով:

  Հայկական տարազ XVIII – XIX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -162 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական տարազի դասական նմուշներ Հայաստանի պատմա – ազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից:

  Վայոց ձոր Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014․

  Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 160 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ- կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ՝ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից: Հայկական գորգին վերաբերող քննական տեքստերը քաղված են Ֆոլքմար Գանցհորնի «Քրիստոնեա-արևելյան գորգը: Ակունքներից մինչև XVIII դարն ընկած պատկերագիտական զարգացման ուրվագիծ» աշխատության հայերեն թարգմանությո [...]

  Քարերը ժողովելու ժամանակը Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 60 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Կատալոգում զետեղված են  հայկական մշակույթի մասունքները վաղ միջնադարից մինչև XVII դար:

  Շիրակ Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013.

  Հայկական գորգարվեստը XVII-XX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 208էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ-կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններց:

  Գրի հավերժությունը Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ-կատալոգի մեջ զետեղված են հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսում ներկայացված նմուշները:

  Արագածոտն Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան,2012.