Ռ. Վարդանյան Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1 Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. - 120 էջ /հայերեն-անգլերեն/ - Սույն հատորով, Հայաստանի պատմության թանգարանն սկսում է հրատարակել իր դրամագիտական ժողովածուն՝ սիլլոգե ձևաչափով: Կատալոգը պարունակում է Հռոմեական հանրապետության 463 դրամների նկարագրությունները՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, և դրանց լուսանկարները: Հավելյալ չորս աղյուսակներում ներկայացված են դրամների վրա հանդիպող դրոշմների և գրաֆիտների խոշորացված պատկերները: Գիրքը [...]

  Ն. Ավագյան Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.

  Խ. Մուշեղյան Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում մ.թ.ա 5-մ.թ.14-րդ դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.

  Տ. Խաչատրյան Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1979.

  Խ․ Մուշեղյան Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1973.

  Ս. Լիսիցյան Զանգեզուրի հայերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1969.

  Վ. Պետրոսյան Սասունի բարբառը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1965.

  Ե. Մուշեղյան Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1964.

  Տ. Խաչատրյան Հին Արթիկի նյութական մշակույթը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1963. /ռուսերեն/

  Կ. Ղաֆադարյան Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1957.