Ֆոլքմար Գանցհորն Քրիստոնեա-արևելյան գորգը: Ակունքներից մինչև XVIII դարն ընկած պատկերագիտական զարգացման ուրվագիծ, /թարգմանությունը՝ գերմաներենից Հրաչյա Ստեփանյան/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 536 էջ /հայերեն / — Այս հիմնարար մենագրության մեջ ըստ ամենայնի քննության է առնվում արևելյան գորգի ծագման և զարգացման պատ-մությունը: Պատմական, մատենագրական հարուստ նյութի, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր թանգարանների, մասնավոր հավաքածուներում պահվող հնագույն նմուշների համադիր մասնագիտական քն [...]

  Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 160 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ- կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ՝ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից: Հայկական գորգին վերաբերող քննական տեքստերը քաղված են Ֆոլքմար Գանցհորնի «Քրիստոնեա-արևելյան գորգը: Ակունքներից մինչև XVIII դարն ընկած պատկերագիտական զարգացման ուրվագիծ» աշխատության հայերեն թարգմանությո [...]

  Քարերը ժողովելու ժամանակը Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 60 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Կատալոգում զետեղված են  հայկական մշակույթի մասունքները վաղ միջնադարից մինչև XVII դար:

  Շիրակ Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013.