Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VI
Երևան 1975

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր VI .pdf