Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր II
Երևան 1950

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր II .pdf