Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր III
Երևան 1950

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր III .pdf