Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VII
Երևան 1981

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր VII .pdf