HISTORY MUSEUM OF ARMENIA

News

News

«Վանի ինքնապաշտպանական մարտերը, դերն ու նշանակությունը»

Այսօր, Հայաստանի պատմության թանգարանի նախաձեռնությամբ, Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի ունեցավ «Վանի ինքնապաշտպանական մարտերը, դերն ու նշանակությունը» խորագրով դասախոսություն՝ նվիված Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին։ Դասախոսությամբ հանդես եկավ ՀՊԹ-ի նոր և նորագույն բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ Համո Սուքիասյանը։ Դասախոսության ընթացքում բանախոսը կարևորեց Վանի ինքնապաշտպանության դերը մեզանում, որը հետագայում հիմք հանդիսացավ Հայաստանի առաջին Հանրապետության ստեղծման համար: .

«Վանի ինքնապաշտպանական մարտերը, դերն ու նշանակությունը» խորագրով դասախոսություն

Հայաստանի պատմության թանգարանի նախաձեռնությամբ ապրիլի 22-ին, ժամը՝ 15:00-ին Հայաստանի նկարիչների միությունում կկազմակերպվի «Վանի ինքնապաշտպանական մարտերը, դերն ու նշանակությունը» խորագրով դասախոսություն՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին։ Դասախոսությամբ հանդես կգա ՀՊԹ-ի նոր և նորագույն բաժնի գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ Համո Սուքիասյանը։ Մուտքն ազատ է։ Հասցե՝ ք. Երևան, Աբովյան 16:

Dear visitors

Dear visitors, The History Museum of Armenia is closed because of the ongoing construction work in the museum. Due to the epidemic and martial law all educational and cultural events will be postponed or will be held remotely. We ask for your apology and suggest you to follow us online. May there be peace and […]

Dear visitors

Dear visitors, We are glad to inform you that on August 20, after a long break, the History Museum of Armenia started its work. For your safe visits under the conditions of the pandemic, we urge you to follow the instructions of the RA commandant decision N 253 Wear a mask throughout your visit to […]

Davit Poghosyan has been appointed the new director of the History Museum of Armenia

At the History Museum of Armenia today, on August 18 2020,  the Minister of Education, Culture and Sport Arayik Harutyunyan introduced David Poghosyan, appointed director of the History Museum of Armenia as a result of a competition, to the staff of the Museum. The Minister thanked the former director Grigor Grigoryan for his activities and […]

History Museum of Armenia among top 10 CIS museums

The TourStat agency has ranked the History Museum of Armenia in Yerevan among top 10 CIS history and culture museums for visits, virtual tours and exhibitions The top ten also features the State History Museum in Moscow, Belarus National History Museum and Nesvizh National Historical and Cultural Museum-Reserve in Belarus, the National Museum of Kazakhstan […]

ANNOUNCEMENT!

FROM THE NECESSITY OF IMPLEMENTING MEASURES ON THE PREVENTION OF DISTRIBUTION OF THE CORONAVIRUS, UNTIL MARCH 23 OF THIS YEAR, THE HISTORY MUSEUM OF ARMENIA STOPS ITS ACTIVITY. WE ASK FOR YOUR APOLOGY.

Conference dedicated to the 100th Anniversary of the HMA

About the solemn meeting of the conference dedicated to the 100th Anniversary of the History Museum of Armenia (THE HISTORY MUSEUM OF ARMENIA – 100. Museum and today’s challenges) On September 9, 2019, a solemn meeting of the conference dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the History Museum of Armenia took place […]

The visit of the members of the Wheel-chair Basketball Federation

The visit of the members of the Wheel-chair Basketball Federation of Armenia to the History Museum of Armenia on the 4th of August, 2019.

ATTENTION!

DEAR COLLEAGUES AND VISITORS, THE HISTORY MUSEUM OF ARMENIA IS HAPPY TO INFORM THAT NEWLY INSTALLED LIFT IN THE MUSEUM WILL PROVIDE THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE  WITH THE  OPPORTUNITY OF VISITING MUSEUM.