ՀՊԹ-2364/4

ՁԵՌՔԻ ՀԱՏԻՉ

վանակատ
Պրիվոլնոյե-1 բացօթյա կայան, 1965 Տաշիրի սարահարթ
H=19,70 սմ, L=11,15 սմ
˜0,6-0,4 միլիոն տարի մեզանից առաջ
ՀՊԹ, 2364/4