ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Նոր և նորագույն պատմության բաժին

Նոր և նորագույն պատմության բաժին

Նոր և նորագույն շրջանի պատմության բաժինը թանգարանում գործել է 1949 – ից: 1991-ին Հայաստանի Հեղափոխության թանգարանի լուծարումից հետո վերջինիս հավաքածուն տրվել է Հայաստանի պատմության թանգարանի Նոր և նորագույն պատմության բաժնին: Բաժնի ուսումնասիրության շրջանակը ընդգրկում է XVII դ. մինչև արդի ժամանակահատվածում հայկական գաղթօջախների, ինչպես նաև բուն Հայաստանի հասարակական, քաղաքական, ազգային ազատագրական շարժումների և մշակույթի պատմությունը:

Բաժնի  հավաքածուն ընդգրկում է XVII – XXI դարերին վերաբերող փաստաթղթեր, լուսանկարներ, ճարտարապետական հուշարձանների և վիմագիր արձանագրությունների նեգատիվներ, դրոշներ, կնիքներ, հասարակական, քաղաքական, ռազմական գործիչների անձնական արխիվներ  /լուսանկարներ, փաստաթղթեր, անձնական իրեր/:

<p style=”text-align: justify;”>Նոր և նորագույն շրջանի պատմության բաժինը թանգարանում գործել է 1949 – ից: 1991-ին Հայաստանի Հեղափոխության թանգարանի լուծարումից հետո վերջինիս հավաքածուն տրվել է Հայաստանի պատմության թանգարանի Նոր և նորագույն պատմության բաժնին: Բաժնի ուսումնասիրության շրջանակը ընդգրկում է XVII դ. մինչև արդի ժամանակահատվածում հայկական գաղթօջախների, ինչպես նաև բուն Հայաստանի հասարակական, քաղաքական, ազգային ազատագրական շարժումների և մշակույթի պատմությունը:</p>
<p style=”text-align: justify;”>Բաժնի  հավաքածուն ընդգրկում է XVII – XXI դարերին վերաբերող փաստաթղթեր, լուսանկարներ, ճարտարապետական հուշարձանների և վիմագիր արձանագրությունների նեգատիվներ, դրոշներ, կնիքներ, հասարակական, քաղաքական, ռազմական գործիչների անձնական արխիվներ  /լուսանկարներ, փաստաթղթեր, անձնական իրեր/:</p>