Հայաստանի պատմության թանգարանն իր ավելի քան հարյուրամյա գործունեությունը մշտապես կառուցել է գիտական հետազոտությունների հենքով: Թանգարանի գիտական գործունեության արդյունքների հրապարակման նպատակով հիմնվեց «Աշխատություններ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի» գիտական պարբերականը, որի 1-ին համարը լույս է տեսել 1948 թվականին։ Վերոնշյալ պարբերականի վերջին հրապարակումից (1981 թ․) անցել է շուրջ քառասուն տարի: 2021 թվականին հրատարակվեց «Աշխատություններ Հայաստանի պատմության թանգարանի» պարբերականի 8-րդ համարը, որտեղ զետեղված են ՀՀ անկախության 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովի ընթացքում զեկուցմամբ ներկայացված նյութերը։ Պարբերականի հաջորդ համարներում կհրապարակվեն հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի տարբեր թանգարաններում պահպանվող նյութերին և արխիվային փաստաթղթերին:

Հոդվածների հրապարակման տեխնիկական պահանջները և կարգը։

Աշխատություններ, Հատոր VIII, 2021թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պատմության թանգարանի
Հատոր VIII
Երևան 2021

Աշխատություններ, Հատոր VII, 1981թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VII
Երևան 1981

Աշխատություններ, Հատոր VI, 1975թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր VI
Երևան 1975

Աշխատություններ, Հատոր V, 1959թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր V
Երևան 1959

Աշխատություններ, Հատոր IV, 1952թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր IV
Երևան 1952

Աշխատություններ, Հատոր III, 1950թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր III
Երևան 1950

Աշխատություններ, Հատոր II, 1950թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր II
Երևան 1950

Աշխատություններ, Հատոր I, 1948թիվ

Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր I
Երևան 1948