ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Թանգարանային հավաքածուների հաշվառման և պահպանման բաժին

Թանգարանային հավաքածուների հաշվառման և պահպանման բաժին

Բաժինը ստեղծվել է 1960թ. մարտի 16-ին ՀՍՍՌ ԳԱ № 5/397 որոշման 29-րդ կետի հիման վրա, այն է. Թանգարանում կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, ստեղծել հաշվառման և պահպանման բաժին, նրան հանձնելով թանգարանային բոլոր ֆոնդերը` ինչպես հիմնական, այնպես էլ  գիտաօժանդակ և ցուցադրական:

Բաժինը կազմակերպում է թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների մուտքագրման, հաշվառման, պահպանման, վերականգնման և սպասարկման  աշխատանքները:

Բաժինը ստեղծվել է 1960թ. մարտի 16-ին ՀՍՍՌ ԳԱ № 5/397 որոշման 29-րդ կետի հիման վրա, այն է. Թանգարանում կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, ստեղծել հաշվառման և պահպանման բաժին, նրան հանձնելով թանգարանային բոլոր ֆոնդերը` ինչպես հիմնական, այնպես էլ  գիտաօժանդակ և ցուցադրական:

Բաժինը կազմակերպում է թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների մուտքագրման, հաշվառման, պահպանման, վերականգնման և սպասարկման  աշխատանքները: