Արեգակնային համակարգության խորհրդանշական մոդել

Խմբաքանդակ՝ ցուլով և այծերով

Սափոր-կանացիակերպ կուռք

Շերեփ ծիսական

Արձանիկ «Սիլեն»

Ձիու արձանի գլուխ

Սահմանաքար

Դաշույն

Անտրոպոմորֆ ֆիգուրա

Դենար

Տետրադրախմա

Տետրադրախմա

Դրախմա

Դրախմա

Դրախմա

Տետրադրախմա

Դրախմա

Տետրադրախմա

Օբոլ

Հովհաննես Քաջազնունու գրասեղանը

Ինքնահոս գրիչ

Գծագրական գործիքների տուփ

Շեփոր

Ալեքսանդր Մյասնիկյանի գրասեղանը

Հեռագրական ապարատ

Մահապարտների 5-րդ գնդի լուսանկարը

Հարսանեկան «շաքարներ»

Գոտի

Սափոր

Սկուտեղ-սեղան

Մասնատուփ

Եգիպտահայերի կողմից Անդրանիկին նվիրած սուրը

Սխտործեծիկ

Քշոց

Վարագույր եկեղեցու բեմի

Սկիհի ծածկոց

Հուշասյան խոյակ

Կնոջ արձանիկ

Կոթող

Որմնաքանդակ որսի տեսարանով

Թևավոր խաչ

Սրբիչ

Գոգնոց

Զգեստ

Կարինի քաղաքագլխի կնոջ հագուստը

Վարագույր սբ. Սեղանի

Աղաման

Հմայիլ

Ծածկոց

Կարպետ

Գորգ

Գորգ

Վարագույր սբ Սեղանի

Մեդալիոն Տեր Ստեփանոս քահանայի պատկերով

«Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ» Ա կարգի շքանշան

Թղթադրամ 250 ռուբլի

Տետրադրախմա Տիգրան Մեծի

Պղնձադրամ

Կնոջ արձանիկ-կուռք

Թևավոր խաչ

Մեդալ Հենրի IV-ի և Մարիա Մեդիչիի պատկերներով

5500 – ամյա կաշվե ոտնաման