ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Դաշնակցականների զինված խումբ

Խմբի կազմում են ՝ Անդրանիկը, Վազգենը, Գուրգենը:

Հավաքածու : Լուսանկարների ֆոնդ

Ժամանակաշրջան : 19-րդ. դ. վերջ

Նյութ : Թուղթ

Ինվենտար # : 1476/1