ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Կամավորական գնդերի հրամանատարները մի շարք հասարակական և զինվորական գործիչների հետ

Ձախից աջ կանգնած են՝Սիմոն Վրացյան, Գարեգին Փաստրմաջյան, 4-ը՝ Արտաշես Հովսեփյան։ Ձախից աջ նստած են՝ Գերասիմ Բալայան, Համազասպ, Քեռի, Հովսեփ Արղության, Միքայել Վարանդյան և ներքևում աջից երկրորդը՝Արամ Մանուկյան։

Հավաքածու : Վավերագրերի հավաքածու

Ժամանակաշրջան : 191 թ․ սեպտեմբեր

Նյութ : Թուղթ

Ինվենտար # : 1419/4