ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հեռագրական ապարատ

1920-ական թթ. գործածվող սեղանի հեռագրական ապարատ, որով Հեղկոմը 1920թ. նոյեմբերի 30-ին Քարվանսարայից /Իջևան/ հեռագրեց Ռուսաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ Վ. Լենինին այն մասին, որ Հայաստանը արդեն խորհրդայնացված է։

Հավաքածու : Վավերագրերի հավաքածու

Ցուցասրահ : Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 տարվա հետահայաց

Ժամանակաշրջան : 20-րդ դար

Տարածաշրջան : Երևան

Նյութ : Փայտ,մետաղ

Ինվենտար # : 2400