Աշխատություններ
Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի
Հատոր IV
Երևան 1952

Աշխատություններ ՀՊԹ-ի, Հատոր IV .pdf