Աշխատություններ
Հայաստանի պատմության թանգարանի
Հատոր XI
Երևան 2023

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ № 1(11)


ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աննարիտա Ս. Բոնֆանտի, Ռոբերտո Դան
ԱՍՈՐԵՍՏԱՆՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ. ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԳԱՆՁԻ ԶԱՐԴԱՐՎԱԾ ԲՐՈՆԶԵ ԹԱՍԸ (ԱՆԳԼ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-8


ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արմեն Բադալյան
ՀԿ(Բ)Կ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԱՍԴԽՀ ԵՎ ԽՍՀՄ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (1921–1922 ԹԹ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-20

Սեդա Գալստյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1918 – 1920 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ (ԸՍՏ ՀՊԹ-Ի ՆՅՈՒԹԵՐԻ)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-43

Անուշ Հարությունյան
ԼՂԻՄ-Ի ԵՎ ՔՐԴՍՏԱՆԻ ԳԱՎԱՌԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ (1920-ԱԿԱՆ ԹԹ.). ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ (ԱՆԳԼ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-66

Վանիկ Վիրաբյան
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ ՈՒԻԼՅԱՄ ՀԱՍԿԵԼԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ (1919–1920 ԹԹ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-78


ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտակ Ասատրյան
ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 19–20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ (ՊԱՏՄԱԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-104

Լիլիա Ավանեսյան
Մ. Դ. ԻՍԱԵՎԻ «ԳՈՐԳԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ» ԳԻՐՔԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԳԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (ՌՈՒՍ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-124

Մխիթար Գաբրիելյան
«ԱԶԳ»-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԸ «ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ»-ՈՒՄ (ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՐԻ «ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԻՑ» ԲԱԺՆԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-138

Աստղիկ Իսրայելյան
ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆՑԻ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐԸ (19–20-ՐԴ ԴԴ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-150

Քնքուշ Մալխասյան
ՋՈՒՂԱՅԻ ՏԱՐԱԶԸ (18–20-ՐԴ ԴԴ.)
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-173

Հասմիկ Պետրոսյան
ԳՈՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-182


ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուզաննա Ծատուրյան
ՉԱՐԵՆՑԻ ՀՈՒՇԱՍՐԱՀԸ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆՈՒՄ. ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՈՒՐԲԱՆԻԶՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-206

Նելլի Կարապետյան
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՊԹ ԵՐԿՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ – ՏՈՀՄԱԾԱՌԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-217

Հայկուհի Մուրադյան, Նժդեհ Երանյան, Համազասպ Աբրահամյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-230


ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ ԵՎ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ

Մերի Ավետիսյան
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՍՊԱՍՔԻ ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-244


ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Արուսյակ Ղազարյան
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆԸ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-252

Լիլիա Ավանեսյան
ԵՎԳԵՆՅԱ ԳՅՈՒԶԱԼՅԱՆ. ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
DOI: 10.56653//18290361-2023.11-260