ATTENTION DEAR COLLEAGUES AND VISITORS, TO GIVE AN OPPORTUNITY TO THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE TO VISIT THE MUSEUM, RECONSTRUCTION WORKS WILL BE IMPLEMENTED IN THE MUSEUM FROM FEBRUARY 25TH TO APRIL 30TH OF THIS YEAR SOME SECTIONS OF THE MUSEUM WILL NOT FUNCTION. WE ASK FOR YOUR CONDESCENSION HISTORY MUSEUM OF ARMENIA

"I am Ashurbanipal: King of the world, King of Assyria" The History Museum of Armenia is participating at the international exhibition "I am Ashurbanipal: King of the world, King of Assyria " to be held at the British Museum in London from November 8, 2018 to February 24, 2019. The aim of this exhibition is to show the origins and development of Western artistic traditions, the roots of which derived from the interactions of cultures of the countries in the Ancient Near East and the Mediterranea [...]

  From September 21, 2018 to January 13, 2019, The Metropolitan Museum of Art in New York will host an exclusive exhibition entitled ARMENIA, presenting the historical and cultural heritage of the Armenian people: starting with the adoption of Christianity (4th century ) and the invention of the Armenian alphabet (5th century) to the 17th century. The exhibition will open on September 21, 2018, marking Armenia’s Independence Day. Along with eighty-one selected samples from Armenia’s large m [...]

  #100th_anniversary_of_First_Republic_of_Armenia_and_Heroic_Battles_in_May On May 25, within the framework of the festive events dedicated to the 100th anniversary of the First Republic of Armenia and the Heroic battles in May, the exhibition entitled “The First Republic of Armenia: a Retrospective of Hundred Years” opened at the History Museum of Armenia. The purpose of this exhibition is to newly present the events of this important period in the Armenian history, which had a decisive si [...]

Nune Sarkissian, spouse of the Armenian President, visited the History Museum of Armenia on April 13, 2018. “I think the existence and preservation of this Museum is very important for our entire people. History is the basis of our nation, our present. I wanted to once again feel this pride by visiting this museum. What has been left from millennium is really wonderful”. - Nune Sarkissian Her last visit to the Museum was held in 2001. “We can proudly bring our country’s guests here. Visit to new [...]

On October 17, the opening ceremony  of the exhibition “ARMENIA AND IRAN: MEMORY OF THE LAND " took place at the National Museum of Iran. For the first time,  103 objects from the History Museum of Armenia  together with 103 contemporary  (4th millennium BC – 1st century BC)  objects from the National Museum of Iran are shown side by side, manifesting  the ancient sources of the cultural and spiritual values of the two countries, the memory of the lands of Armenia and Iran. As the director of th [...]

The preparatory work of the joint exhibition “Armenia and Iran: Memory of the Land” The preparatory work of the joint exhibition ARMENIA AND IRAN: MEMORY OF THE LAND, opening on October 17, 2017, identification and classification of the specimens are being carried out at full speed. Our Iranian colleagues must be highly praised for their efforts, devotion and highly professional skills. Artashes Tumanyan, the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Armenia in the Islamic [...]

Photographs from the process of  identifying  and registering the condition of a Ritual Jar from Sanahin at the National Museum of Iran One hundred objects from the collections of the History Museum of  Armenia  will be  presented at the joint exhibition ARMENIA AND IRAN: MEMORY OF THE LAND,  opening  at the National Museum of Iran on October 17, 2017.  On October 3,   all the objects arrived in Tehran, accompanied by  Manvel Ghalachyan and Artur Simonyan from the staff of the  History Museum  o [...]

On July 6, at 15:00 – 16:30 A special guided visit will take place at the History Museum of Armenia. on the topic “The State Symbols of the Republic of Armenia”. Speaker: Seda Galstyan Entrance fee: a Museum ticket.

  ՔԱՐԱՇԱՄԲԻ ՔԱՌԱՍՈՒՆԴԱՐՅԱ ԳԱՎԱԹԸ Հայաստանի պատմության թանգարանում պահվող շուրջ 400 000 առարկայից բաղկացած ազգային հավաքածուի 35 տոկոսը հնագիտական իրեր են` պեղված Հայաստանի տարածքից: Դրանց թվում բրոնզեդարյան փայտյա կառքեր են, ցեղային առաջնորդների դամբարաններից պեղված ծիսական օջախներ և պատվանդաններ, կավանոթներ, թրծակավե և բրոնզե քանդակներ, զենքեր, զարդեր, սպասք, բազմաֆիգուր սյուժետային տեսարաններով դրվագված գավաթներ ու գոտիներ, որոնք խոսուն վկայություններ են պարունակում նախնիների պաշտամունքի, [...]