HISTORY MUSEUM OF ARMENIA

Գորգ «Միքայել» տիպի

Նման օրինակները հայազգի հետազոտողների շրջանում հայտնի են «Խաչխորան» անվամբ, տրվում է նաև «Միքայել» անունը՝ համաձայն այս խմբի մի օրինակի վրա առկա հայատառ նույնանուն արձանագրության։ Ներկայացված օրինակը ունի կարմիր հիմնագույն, երկու ամբողջական և մեկ ոչ ամբողջական խաչահիմք հորինվածքներ՝ յուրաքանչյունը՝ չորս խորանաձև պատկերներով։ Գորգն ունի երեք շրջագոտի:

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Դարաշրջան ։ 19-րդ դար

Տարածաշրջան : Եղեգիս

Նյութ : Բուրդ

Ինվենտար # : 11570