Գորգադաշտի վրա՝ երկայնքով, սպիտակ երիզների մեջ ամփոփված են խաչակենտրոն երեք ութանիստ մեդալիոններ: Գորգը բոլորված է երկրաչափական և բուսական պատկերներով հարդարված երկու լայն շրջագոտիներով և երկու նեղ զարդագոտիներով։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դար Տարածաշրջան : Գանձա [...]