Նման օրինակները հայազգի հետազոտողների շրջանում հայտնի են «Խաչխորան» անվամբ, տրվում է նաև «Միքայել» անունը՝ համաձայն այս խմբի մի օրինակի վրա առկա հայատառ նույնանուն արձանագրության։ Ներկայացված օրինակը ունի կարմիր հիմնագույն, երկու ամբողջական և մեկ ոչ ամբողջական խաչահիմք հորինվածքներ՝ յուր [...]