Վարագույրի մակերեսը կամարներով բաժանված է հինգ խորանների: Կենտրոնական խորանում վերից նստած է Աստվածամայրը` մանուկ Հիսուսը գրկին: Նրանցից ցած պատկերված է սուրբ Գևորգը ձիու վրա, ոտքերի տակ՝ գետնատարած վիշապը: Մյուս չորս խորանները և վարագույրի ամբողջ մակերեսը հարդարված է կենդանական, բուսական, երկրաչափական բազմագույն զարդապատկերներով: Անկյուններում չորս ավետարանիչների պատկերներն են: Վարագույրի ամբողջ լայնքով զետեղված է թվակիր արձանագրություն Թիֆլիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն ընծայաբերելու մասին: Հա [...]