Բրոնզե միաձույլ դաշույնն ունի եռանկյունաձև, լայն (հիմնամասում 8.5 սմ) շեղբ, որի միջնամասով, երկու կողմից արված են 4 ակոս, որոնք ծայրամասում միավորվում են։ 2.6 սմ տրամագծով դաստակն ընդելուզված է մանր մեխերի 3-ական ձողիկների մեջ դրված փայտով, իսկ դաստակի գլուխը նույնպես ընդելուզված է շախմա [...]

Փռված նստուկով, սնամեջ իրանով այս պատվանդանը Լճաշենից հայտնաբերված եզակի առարկաներից է։ Նստուկին խազման եղանակով արված է օձապատկեր։ Գլանաձև իրանի վերնամասը և հատակամերձ հատվածը զարդարված է չորս շարք ակոսագոտով, որոնց միջակայքը լցված է կետերի, ուղղահայաց ալիքների, եռանկյունիների համադրութ [...]

Բրոնզե սրի դաստակի խոռոչներում պահպանված է փայտի մնացորդ։ Սուրն ունի կորնթարդ գլխիկ, հարթ բռնակ և պայտաձև խաչարդ։ Շեղբը նեղանում է հավասարաչափ։ Սրի դաստակը կազմում է զենքի 1/5 մասը։ Շեղբը հատույթում ձվածիր է, որն օժտված է կենտրոնական ողով և խորադիր ակոսներով։ Հավաքածու : Հնագիտական հավաք [...]

Շրջանաձև հիմքով գուրզն ունի զարդարուն երիզ, իսկ իրանին՝ հինգ ուռուցիկ ելուստ։ Ելուստների միջնատարածքը զարդարված է սեպաձև թույլ հանվածքներով։ Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Մ․թ․ա․ 15-14-րդ դդ. Տարածաշրջան : Լճաշեն Նյութ : բրոնզ Ինվենտար # : 2007/118

Սև և մոխրագույն մակերեսով ձագարաձև պատվանդանով (բարձ.՝ 7 սմ, տր.՝ 11.5 սմ) կճուճի իրանին երեք տեղով արված են երկու շարք երեքական ելուստներ (մի շարքում, սակայն, պահպանված են միայն երկուսը)։ Ելուստների միջև ընկած տարածքը զարդար­ված է երեք ակոսագոտով և թեք հանվածքներով արված նախշերով։ Կճուճ [...]

Հարթ հատակով, դեղնավուն մակերեսով կաթսան կրկնում է մետաղական կաթսաներին։ Այն օժտված է երկու կանթով, որոնցից մեկի վրա դրսից և ներսից 20, իսկ մյուսի վրա 15 կեղծ կավե գամեր են արված։ Կանթերը սրածայր են և խուլ, իսկ շուրթը` պատերի հաստության։ Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Մ․թ․ա [...]

Արձանիկի խարսխաձև, դեպի ներս ծալվող տափակ ելուստներով պատվանդանը (երկ.՝ 7 սմ) հիմքում ունի եռանկյունաձև բացվածք։ Պատվանդանը բաղկացած է չորս ինքնուրույն «սյուներից»։ Պատվանդանն ավարտվում է կճուճաձև հատվածով, որի մեջ ագուցված է թռչնաքանդակի հիմքը։ Թռչնի իրանին ու կրծքավանդակին երկու կողմից [...]

Ծիսական կավանոթ է` սև ուժեղ փայլեցրած, անգոբապատ մակերեսով: Անոթը գնդաձև է, ցածր պարանոցով, դեպի դուրս ծալված, կլոր շրթով: Իրանի վերին մասում 6 դրոշմազարդ եռանկյունիներ են` ընդելուզված կարմիր և սպիտակ ներկով: Որոշ հատվածներում նկատվում են թույլ արտահայտված փայլանախշի հետքեր: Լճաշենի ցեղա [...]

Արձանիկի խարսխաձև, տափակ ծայրերը վեր ուղղված պատվանդանը, որը ստորին հատվածում ունի եռանկյունաձև կտրվածք, ունի ութանիստ հենարան, որին նստած է թռչունը՝ լայն, սակրաձև պոչով, բարձր վզով, արտահայտված կտուցով ու ակնակապիճներով։ Թռչնի կատարին նշմարելի է փուփուլ։ Իրանին և կրծքավանդակին առկա են ե [...]

Բրոնզե փոքր միաձույլ դաշույնի շեղբի կենտրոնով անցնում է երկայնական ակոս։ Դաստակը զարդարված է եռանկյունաձև հանվածքներով։ Դաշույնն ունի զարդարուն, ցանցկեն պատյան, որը մի կողմից ունի չորս կտրվածք։ Այս կամրջակները ծառայել են որպես կապօղակ՝ դաշույնը հագուստին ամրացնելու համար։ Պատյանի ծայրը կ [...]