Նստած թռչունի սնամեջ ֆիգուրա: Երկարավիզ, վեր պարզած գլխով, ընդգծված աչքերով, հովհարաձև փռված պոչով: Պարանոցի հիմքում ունի օղակաձև ունկ՝ շղթայից կախելու համար: Իրանը սնամեջ է, աժուր` զարդարված եռանկյունի կտրվածքներով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 15-14-րդ դդ․ Տարածաշր [...]

Միաձույլ լայնաշեղբ: Դաստակը գլանաձև է, սնամեջ, կիսագնդաձև գլխիկով, այն ընդելուզված է փայտով: Պատյանը հարդարված է սեպաձև կտրվածքներով և գալարվող օձի վերադիր պատկերով` ծայրին տափակ շրջանաձև պահպանակ է: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Ուշ բրոնզի դար Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 15-14-ր [...]

Արձանախմբի կենտրոնական ֆիգուրան հզոր մկանունքով ցուլն է: Ցուլի մոտ՝ պատվանդանի վրա կանգնած են երկու այծ: Ունենալով պաշտամունքային նշանակություն, քանդակը օգտագործվել է իբրև կառքի հմայական զարդ և շտանդարտ: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ [...]

Ծիսական շերեփ է՝ քանդակազարդ երկար պոչով: Պոչը գլանաձև է, սնամեջ՝ հարդարված սեպաձև կտրվածքներով, ավարտվում է անիվի վրա նստած թռչունի քանդակով: Անիվի կենտրոնում ներառնված է խաչի պատկեր: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ Բրոնզի Դար Ք.ա. XV [...]