Ոճավորված մարդու գլուխն անկանոն շրջանի ձև ունի, ձեռքերը դրված են փորին`գոտկատեղում, ոտքերի միացումը  կամարաձև է, ձախ ոտքն  աջից երկար է, ներքևի մասում երկու ոտքերը մոտենում են: Դեմքի անկանոն գծերը պայմանականորեն ներկայացնում են աչքերը, քիթը, բերանը, դեմքի երկու կողմերի եռանկյունիները` ակ [...]

Քառանկյունի հարթակի վրա դրված է երկանիվ մարտակառք` լծված դինամիկ ընթացքի մեջ գտնվող զույգ ձիերով: Ձիերը բարակիրան են, ունեն երկարուկ դունչ, բարձր բաշեր, երկար պոչ: Կառքի անիվները ճաղավոր են, թափքը` թեթև: Թափքի վրա կանգնած են երկարավիզ, տափակ դեմքերով երկու ֆիգուրա` զինված դաշույնով: Նրան [...]

Պատրաստվել է Մոսկվայում Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի պատվերով, ով էլ մասնատուփը նվիրել է Հաղպատի վանքին: Ըստ մասնատուփի վրայի հիշատակագրության տուփի մեջ կան սրբերի մասունքներ և մի կտոր խաչափայտից: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Քրիստոնյա Հայաստանը IV – IX դդ. Ժամանակաշրջա [...]