18-20-րդ դարերում զարդերը հայկական անբաժան մասն են եղել։ Ոչ պակաս գեղագիտական արժեք ունեին մատանու տուփերը, որոնք երբեմն իրենց մի երեսին, ինչպես Բարձր Հայքի կանացի գոտիների դեպքում, ունենում են  «Ի վաելումն ․․․» արձանագորություն։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1864 թ․ Տարած [...]