Արցախի Դիզակի գավառում՝ Տողում, Հադրութում, Խցաբերդում և այլ բնակավայրերում մինչև 20դ․ սկիզբ գործել են վիշապի պատկերով մեծ կարպետներ: Օձակերպ վիշապի հնագույն կերպարը հայտնի է թերևս Հայաստանի ժայռափորագիր պատկերներում տեղ գտած տեսարաններից: Սա մեծ մարմնով օձակերպ վիշապի պատկեր է, որը հարձ [...]