Ձախից՝ Անտոն Քոչինյանը և Վիկտոր Համբարձումյանը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նիստերի դահլիճում: Հավաքածու : Լուսանկարների ֆոնդ Ժամանակաշրջան ։ 1971 թ. Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Թուղթ Ինվենտար # : 2618

ՆԳԺԿ ներքին բանտի անդորրագրի տալոն, որտեղ նշված են գնդապետ Վ. Հայրապետյանից ընդունած շքանշաններն ու մեդալները։ Հավաքածու : Փաստաթղթային ֆոնդ Ժամանակաշրջան ։ 1943 թ. Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Թուղթ Ինվենտար # : 1039/68

Հետևակի և հեծելազորի հրամանատար Վ․ Հայրապետյանի ստուգարքի գրքույկը Հավաքածու : Փաստաթղթային ֆոնդ Ժամանակաշրջան ։ 1934 թ. Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Թուղթ Ինվենտար # : 1039/5ա

Ձախից առաջինը՝ գեներալ-լեյտենանտ Հայկ Թումանյանը և ուրիշներ։ Հավաքածու : Լուսանկարների ֆոնդ Ժամանակաշրջան : 1955 թ. Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Թուղթ Ինվենտար # : 22681  

Ծովակալ Հովհ. Իսակովին ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ ընտրելու դիպլոմը Հավաքածու : Փաստաթղթային ֆոնդ Ժամանակաշրջան : 1958 թ․ Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Ստվարաթուղթ Ինվենտար # : 18119

Ծովակալ Իսակովի Խորհրդային Միության հերոսի No 017986 գրքույկը Հավաքածու : Փաստաթղթային ֆոնդ Ժամանակաշրջան : 1965 թ․ Տարածաշրջան : Մոսկվա Նյութ : Թուղթ Ինվենտար # : 18144