Շենգավիթի թասը պաշտամունքային ծեսին նվիրված, հմայական նշանակություն ունեցող առարկա է, որի զարդանկարում իրենց արտահայտությունն են գտել բնության տարերքի, պտղաբերության հետ կապված պատկերներ: Հորինվածքի կենտրոնում կրակի պաշտամունքային կլոր օջախն է՝ եռաթև ելուստներով, իսկ նրա շուրջը թռչուններ [...]

Գլխավոր անկյունաձև զարդապատկերը կազմված է ջուրը խորհրդանշող ալիքազարդ ժապավեններից, որ կարասի իրանի վրայով ձգվում են դեպի վեր: Ժապավենների ծայրերին բազմագալար պարույրներով կերպավորված են թռչնագլուխ վիշապները՝ իբրև ջրի և անոթի պարունակության պահապան: Հորինվածքի կենտրոնի վերին մասում եռանկ [...]