Պատկանել է ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Հովհաննես Բաղրամյանին, ունի անվանական գրություն՝ «Пистолет маршала Советского союза И. Х. Баграмяна»։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1943 Տարածաշրջան : ԽՍՀՄ, Տուլա Նյութ : Պողպատ, պլաստմասսա Ինվենտար # : 11753/74