Բարձր պատվանդանի վրա կանգնած առյուծի սնամեջ ֆիգուրա է: Կենդանին խոշորագլուխ է, ականջները` կարճ, աչքերը նշված են փոսորակներով: Հաստ դնչին ընդգծված են քիթը, լայն բացած երախը, ժանիքները: Իրանի կողային մասերին կան մեկական անկյունաձև բացվածքներ: Գավակը կլորավուն է, պոչը` երկար, ծայրը դեպի վեր [...]