Բազմանիստ հիմքով սյան վերին մասում հակադիր դասավորությամբ քանդակված են չորս մորուքավոր դիմապատկերներ: Դեմքերը օվալաձև են, տափակ, երկարուկ, ուղիղ քթով: Հոնքերի բարձր աղեղների տակ աչքերի խորը փորվածքներն են: Բերանը և ճակատի զարդը նշված են թույլ փորվածքներով: Գլխարկը գագաթամասում կոնաձև է: [...]

Սահմանաքար-կոթող՝ Հայոց Արտաշես I թագավորի (Ք.ա. 189-160 թթ.) արամեերեն արձանագրությամբ: Բուն կոթողը սեղանակերպ է, վերին մասում ունի ատամնաձև երեք ելուստներ, հիմքում՝ ելուստ պատվանդանին հագնելու համար: Կոթողի երեսակողմի վրա փորագրված է հինգ տողից բաղկացած արձանագրություն. «Արտաշես, արքա [...]