Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու գծագրական գործիքների տուփը 21 կտոր գործիքներով «Ֆաբեր» ֆիրմայի : Հավաքածու : Վավերագրերի հավաքածու Ցուցասրահ : Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 տարվա հետահայաց Ժամանակաշրջան : Նորագույն շրջան (20-րդ դար) Տարածաշրջան : Երևան Նյութ : Մետաղ Ինվենտար # : 320  

1920-ական թթ. գործածվող սեղանի հեռագրական ապարատ, որով Հեղկոմը 1920թ. նոյեմբերի 30-ին Քարվանսարայից /Իջևան/ հեռագրեց Ռուսաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ Վ. Լենինին այն մասին, որ Հայաստանը արդեն խորհրդայնացված է։ Հավաքածու : Վավերագրերի հավաքածու Ցուցասրահ : Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 տարվա հետահայաց Ժամանակաշրջան : 20-րդ դար Տարածաշրջան : Երևան Նյութ : Փայտ,մետաղ Ինվենտար # : 2400