Անտրոպոմորֆ կուռք է` հմայական աղերսի կեցվածքով դեպի վեր մեկնած գլխով և թևերով: Քանդակը խիստ ոճավորված է: Իրանի ստորին հատվածը մասսիվ է, եզրերում` կլորացող, գոտկատեղը սեղմված է: Գլուխը ուղղանկյունաձև է` թևերից առանձնացված խորը փորվածքներով: Վիզը նշված չէ: Իրանի վերին կեսը` մինչև գոտկատեղ, [...]

Տղամարդու դիմաքանդակ, կուռք կարմրավուն տու‎ֆից: Դեմքը տափակ է, թավ հոնքերի տակ աչքերը նշված են կլոր, խորը փոսիկներով: Քիթը ռելյե‎ֆ է, ծայրը կոտրված, բերանը նշված է ակոսով: Գլխին կրում է սրագագաթ վերնամասով սաղավարտ: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 10-9-րդ դդ․ Տարածաշրջա [...]

Զինանշանային հորինվածքով որմնաքար է՝ լայնատարած թևերով արծվի բարձրաքանդակով: Հզոր կրծքով, մկանոտ ոտքերով արծիվը, որ պատկերված է թռիչքի պահին, մագիլներով ամուր բռնել է իր զոհին՝ ծալված ոտքերով եղնիկին։ Այն մարմնավորում է ուժ և հանդարտություն: Մանրամասնեցված է թռչնի փետրավորումը՝ կրծքամասի [...]