ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանը ըստ Մանդելշտամի

«Հայաստանը ըստ Մանդելշտամի. Հայկական լուսանկարչությունը 1880 – 1920 թթ.»

ալբոմ – կատալոգ, 176 էջ, Երևան, 2019/ֆրանսերեն/
Հայաստանի պատմության թանգարան