ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի պատմության թանգարան. մշտական ցուցադրություն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ. ՄՇՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցուցահանդեսային կատալոգ
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2017.- 152 էջ:

«Հայաստանի պատմության թանգարան. Մշտական ցուցադրություն» խորագիրը կրող նկարազարդ ալբոմ – ուղեցույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող հիմնական թեմատիկ ցուցասրահները Հին քարի դարից առ այսօր:
Ալբոմ- ուղեցույցում զետեղված են սրահներից յուրաքանչյուրին վերաբերող պատմական հակիրճ ակնարկներ և սեղմ տեղեկույթ ցուցադրված նյութի մասին: Ալբոմ- ուղեցույցը տպագրվում է առանձին պրակներով՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով: