ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստան. Արարատի ոգին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԱՐԱՐԱՏԻ ՈԳԻՆ | Ցուցահանդեսային կատալոգ
©️ Հայաստանի պատմության թանգարան, 2016․ – 119 էջ / անգլերեն/

Ալբոմ – կատալոգը Աթենքի Բյուզանդական քրիստոնեական թանգարանում կայացած «Հայաստան. Արարատի ոգին» ցուցահանդեսի պատկերագիրքն է: Զետեղված են բրոնզե դարից մինչև XX դարն ընկած ժամանակահատվածը ներկայացնող թանգարանային դասական նմուշներ՝ բացատրագրերով և պատմական տեքստերով: