ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական գորգարվեստը XVII-XX դդ.

 

Հայկական գորգարվեստը XVII-XX դդ.
Ալբոմ-կատալոգ
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. – 208էջ /հայերեն-անգլերեն/

Ալբոմ-կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններց: