ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ.

 

Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ.
Ալբոմ-կատալոգ
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. – 160 էջ /հայերեն-անգլերեն/

Ալբոմ- կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ՝ Հայաստանի պատմաազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից: Հայկական գորգին վերաբերող քննական տեքստերը քաղված են Ֆոլքմար Գանցհորնի «Քրիստոնեա-արևելյան գորգը: Ակունքներից մինչև XVIII դարն ընկած պատկերագիտական զարգացման ուրվագիծ» աշխատության հայերեն թարգմանությունից. թարգմանիչ՝ Հրաչ Ստեփանյան: