ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի

 

Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի
Ալբոմ-կատալոգ
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -204 էջ /հայերեն-անգլերեն/

Ալբոմ – կատալոգի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսից և թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական միջնադարյան խեցեգործության դասական նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են Դվինից և Անիից: Ալբոմ – կատալոգում զետեղված են նյութին վերաբերող պատմական ակնարկներ և քննական տեքստեր՝ հայերերն և անգլերեն լեզուներով: