ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ- Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2017թ., 208 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ խորագիրը կրող նկարազարդ ալբոմ – ուղեցույցի մեջ զետեղված են Հայաստանի բոլոր մարզերում և Արցախում առկա ճարտարապերտական հուշարձանների դասական նմուշներ՝ տարածաշրջանին վերաբերող պատմա – մշակութային համառոտ տեղեկատվությամբ և ակնարկներով, ինչպես նաև հուշարձանների հետ առնչվող ավանդազրույցներով: Ալբոմ – ուղեցույցը հրատարակվում է հայերեն և անգլերեն լեզուներով: