ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական տարազը XVIII – XIX դդ.

 

Հայկական տարազ XVIII – XIX դդ.
Ալբոմ-կատալոգ
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -162 էջ /հայերեն-անգլերեն/

Ալբոմ – կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական տարազի դասական նմուշներ Հայաստանի պատմա – ազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից: